Lista wszystkich adresów IP: *.*.*.* (0.*.*.* - 255.*.*.*)

To jest lista wszystkich adresów IP, pierwszy bajt to 0 - 255, kolejne trzy bajty można zmienić (gwiazdka poniżej), wyrażone jako *.*.*.* (0.0.0.0 - 255.255.255.255).

Adresy IP można podzielić na 5 klas:

  1. Adres IP klasy A: pierwszy bajt zawiera się między 0 - 127 (1.0.0.1 ~ 126.155.255.254) (127.0.0.1 jest adresem zarezerwowanym, zwykle używanym dla adresu pętli zwrotnej)
  2. Adres IP klasy B: pierwszy bajt zawiera się między 128 - 192 (128.0.0.1 ~ 191.255.255.254)
  3. Adres IP klasy C: pierwszy bajt zawiera się między 192 - 223 (192.0.0.1 ~ 223.255.255.254)
  4. Adres IP klasy D: pierwszy bajt zawiera się między 224 - 239 (224.0.0.1 ~ 239.255.255.254)
  5. Adres IP klasy E: pierwszy bajt zawiera się między 240 - 255 (240.0.0.1 ~ 255.255.255.254)

IPv4: all Network Class, Net ID, Host ID Opis adresu IP w postaci binarnej, dziesiętnej i szesnastkowej Opis adresu IP klasy A/B/C/D/E i identyfikatora sieci, identyfikatora hosta

Zawartość:

1. Przykład pierwszego adresu IP

IP:0 Tabela znaczenia ikon / obrazów

0.0.0.0 to zarezerwowany adres IP. Zarezerwowany adres IP nie będzie używany w Internecie, więc kiedy router podłączony do sieci WAN przetwarza zarezerwowany adres IP, po prostu odrzuca pakiet i nie kieruje go do sieci WAN. W ten sposób dane generowane przez zarezerwowany adres IP są izolowane w sieci LAN. Więcej informacji: 0.0.0.0.

🔝 Powrót do góry

2. Lista adresów IP klasy A

IPv4: 0 Network Class, Net ID, Host ID Opis adresu IP w postaci binarnej, dziesiętnej i szesnastkowej Opis adresu IP klasy A/B/C/D/E i identyfikatora sieci, identyfikatora hosta

Adres IP klasy A oznacza: w czteroczęściowym numerze adresu IP (na przykład: bajt 1.bajt 2.bajt 3.bajt 4), pierwszy numer części (bajt 1) to numer sieci, pozostałe trzy części liczby (bajt 2.bajt 3.bajt 4) to numer komputera lokalnego.

Jeśli adres IP jest wyrażony binarnie, adres IP klasy A składa się z 1-bajtowego adresu sieciowego i 3-bajtowego adresu hosta, a najwyższy bit adresu sieciowego musi wynosić „0”.

Zakres adresów IP klasy A: 1.0.0.0 ~ 127.255.255.255, dostępny zakres adresów IP: 1.0.0.1 ~ 127.255.255.254.

Długość identyfikatora sieci w adresie IP klasy A wynosi 7 bitów, a długość identyfikatora hosta wynosi 24 bity. Liczba adresów sieciowych klasy A jest stosunkowo niewielka (2 ^ 7 - 2 = 126), co może być wykorzystane dla ponad 160 milionów hostów dużych sieci (2 ^ 24 - 2 = 16 777 214).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o częściach adresu IP klasy A, możesz kliknąć link tytułu na liście adresów IP klasy A.

🔝 Powrót do góry

3. Lista adresów IP klasy B

IPv4: 128 Network Class, Net ID, Host ID Opis adresu IP w postaci binarnej, dziesiętnej i szesnastkowej Opis adresu IP klasy A/B/C/D/E i identyfikatora sieci, identyfikatora hosta

Adres IP klasy B oznacza: w czteroczęściowym numerze adresu IP (na przykład: bajt 1.bajt 2.bajt 3.bajt 4) pierwsze dwie liczby części (bajt 1.bajt 2) to numer sieci, a pozostałe dwa numery części (bajt 3.bajt 4) to numer komputera lokalnego.

Jeśli adres IP jest wyrażony binarnie, adres IP klasy B składa się z 2-bajtowego adresu sieciowego i 2-bajtowego adresu hosta, a najwyższy bit adresu sieciowego musi mieć wartość „10”.

Zakres adresów IP klasy B: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255, dostępny zakres adresów IP: 128.0.0.1 ~ 191.255.255.254.

Długość identyfikatora sieci w adresie IP klasy B wynosi 14 bitów, a długość identyfikatora hosta 16 bitów. Adresy sieciowe klasy B są odpowiednie dla średnich sieci (2 ^ 14 = 16384), każda sieć może zawierać ponad 60 000 komputerów (2 ^ 16 - 2 = 65534).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat części adresu IP klasy B, możesz kliknąć link tytułu na liście adresów IP klasy B.

🔝 Powrót do góry

4. Lista adresów IP klasy C

IPv4: 192 Network Class, Net ID, Host ID Opis adresu IP w postaci binarnej, dziesiętnej i szesnastkowej Opis adresu IP klasy A/B/C/D/E i identyfikatora sieci, identyfikatora hosta

Adres IP klasy C oznacza: w czteroczęściowym numerze adresu IP (na przykład: bajt 1.bajt 2.bajt 3.bajt 4) pierwsze trzy numery części (bajt 1.bajt 2.bajt 3) to numer sieci, a pozostały numer części (bajt 4) to numer komputera lokalnego.

Jeśli adres IP jest wyrażony binarnie, adres IP klasy C składa się z 3-bajtowego adresu sieciowego i 1-bajtowego adresu hosta, a najwyższy bit adresu sieciowego musi mieć wartość „110”.

Zakres adresów IP klasy C: 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255, dostępny zakres adresów IP: 192.0.0.1 ~ 223.255.255.254.

Długość identyfikatora sieci w adresie IP klasy C wynosi 21 bitów, a długość identyfikatora hosta wynosi 8 bitów. Liczba adresów sieciowych klasy C jest duża (2 ^ 21 = 2097152). Są odpowiednie dla małych sieci lokalnych, każda sieć może zawierać tylko do 254 komputerów (2 ^ 8 - 2 = 254).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o częściach adresu IP klasy C, możesz kliknąć link tytułu na liście adresów IP klasy C.

🔝 Powrót do góry

5. Lista adresów IP klasy D

IPv4: 224 Network Class, Net ID, Host ID Opis adresu IP w postaci binarnej, dziesiętnej i szesnastkowej Opis adresu IP klasy A/B/C/D/E i identyfikatora sieci, identyfikatora hosta

Pierwsze 4 bity adresu klasy D to zawsze 1110, wstępnie ustawione 3 pierwsze bity to 1 oznacza, że adres klasy D zaczyna się od 128 + 64 + 32 = 224, a czwarty bit to 0 oznacza maksymalną wartość klasy D adres to 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 239.

Zakres adresów IP klasy D: 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255.

Adresy IPv4 klasy D nie rozróżniają adresów sieciowych od adresów hostów.

Adresy IP klasy D są zarezerwowane do użytku przez Internet Architecture Board (IAB) dla adresów multiemisji (komunikacja jeden do wielu).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat części adresu IP klasy D, możesz kliknąć łącze tytułu na liście adresów IP klasy D.

🔝 Powrót do góry

6. Lista adresów IP klasy E

IPv4: 240 Network Class, Net ID, Host ID Opis adresu IP w postaci binarnej, dziesiętnej i szesnastkowej Opis adresu IP klasy A/B/C/D/E i identyfikatora sieci, identyfikatora hosta

Pierwsze 4 bity adresu klasy E to zawsze 1111, a ustawione pierwsze 4 bity to 1, co oznacza, że adres klasy E zaczyna się od 128 + 64 + 32 + 16 = 240.

Zakres adresów IP klasy E: 240.0.0.0 ~ 255.255.255.255.

Adresy IPv4 klasy E nie rozróżniają adresów sieciowych od adresów hostów.

Adresy IP klasy E są zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości i zwykle są wykorzystywane do celów badawczych. Dlatego w Internecie nie ma adresu klasy E.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o częściach adresu IP klasy E, możesz kliknąć link tytułu na liście adresów IP klasy E.

🔝 Powrót do góry

7. Przykład ostatniego adresu IP

IP:255.255.255.255 Tabela znaczenia ikon / obrazów

255.255.255.255 to zarezerwowany adres IP. Zarezerwowany adres IP nie będzie używany w Internecie, więc kiedy router podłączony do sieci WAN przetwarza zarezerwowany adres IP, po prostu odrzuca pakiet i nie kieruje go do sieci WAN. W ten sposób dane generowane przez zarezerwowany adres IP są izolowane w sieci LAN. Więcej informacji: 255.255.255.255.

🔝 Powrót do góry

8. Podsumowanie

Widać, że różne klasy adresów IP nie nakładają się.

5 klas adresów IP różni się także od ich zastosowań:

  1. Adresy IP klasy A są wykorzystywane przez agencje rządowe;
  2. Adresy IP klasy B są przydzielane średnim przedsiębiorstwom;
  3. Adresy IP klasy C można dowolnie przypisywać;
  4. Adresy IP klasy D są używane do multiemisji;
  5. Adresy IP klasy E są zarezerwowane do eksperymentów.

Obecnie popularna klasyfikacja IPv4 jest podzielona na różne kombinacje numeru sieci i numeru hosta. W przypadku adresów 32-bitowych długość ABC trzech klas numerów sieci wynosi 8, 16, 24, a klasa D jest używana do rozsyłania grupowego, klasa E jest zarezerwowana. Wszystkie obliczenia przestrzeni sieciowej muszą być „minus 2”, ponieważ odjęte są 2 adresy zarezerwowane: „0” dla tej sieci i „255” dla emisji.

🔝 Powrót do góry

Języki