Ping od Serwer (172.16.5.201) do IP 253.102.157.193. Ping to narzędzie do administrowania siecią komputerową używane do testowania osiągalności hosta w sieci protokołu internetowego (IP).

📱 Wkład

Ping – polecenie używane w sieciach komputerowych TCP/IP (jak Internet) i służące do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie, czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Umożliwia on zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji, zwanych lagami.

Mike Muuss (1958–2000) wymyślił i napisał pierwszą implementację pingu w grudniu 1983 pod 4.2aBSD Unix. Razem z koniecznymi zmianami w jądrze systemu pojawiła się ona w 4.xBSD Unix.

ping IP

Wikipedia : Ping(pl)

Ping – polecenie używane w sieciach komputerowych TCP/IP (jak Internet) i służące do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie, czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Umożliwia on zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji, zwanych lagami. Mike Muuss (1958–2000) wymyślił i napisał pierwszą implementację pingu w grudniu 1983 pod 4.2aBSD Unix. Razem z koniecznymi zmianami w jądrze systemu pojawiła się ona w 4.xBSD Unix.🔗 Ping ( pl )
🌐: بينج (أمر), Ping, Ping, Ping, Ping (it), Ping (Datenübertragung), Ping, Ping (networking utility), Ping, Ping (programm), پینگ, Ping, Ping (logiciel), פינג, पिंग, Ping, Ping (hálózati eszköz), Ping, Ping, Ping, , Ping (netwerk), Ping, Ping, Ping, Ping, พิง (โปรแกรมเครือข่าย), Ping, Ping, Ping, Ping,

Języki