Ping IP

Ping od Serwer (172.16.5.201) do IP 115.209.122.109. Ping to narzędzie do administrowania siecią komputerową używane do testowania osiągalności hosta w sieci protokołu internetowego (IP).

📱 Wkład

Co to jest ping?

Ping to narzędzie sieci komputerowej używane do testowania osiągalności hosta w sieci protokołu internetowego (IP). Ping działa poprzez wysyłanie pakietów żądań echa protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol) do hosta docelowego i oczekiwanie na odpowiedź echa ICMP. Program szacuje współczynnik utraty pakietów i czas podróży pakietu w obie strony (czas opóźnienia w obie strony) na podstawie czasu i pomyślnych odpowiedzi.

W grudniu 1983 roku Mike Muuss napisał pierwszy taki program do rozwiązywania problemów z siecią IP. Ponieważ program działa jak aktywny sonar łodzi podwodnej, nazwał go na podstawie dźwięku sonaru. David L. Mills zaproponował kiedyś inną nazwę: Packet Internet Grouper/Gopher (to ostatnie odnosi się do susłów).

Administratorzy sieci często używają polecenia ping jako czasownika, na przykład „pinguj komputer XXX, aby sprawdzić, czy jest włączony”.

Jaka jest funkcja Ping IP?

Wykonanie polecenia ping spowoduje wysłanie pakietu testowego na adres sieciowy, aby sprawdzić, czy adres sieciowy odpowiada i zgłosić czas odpowiedzi, aby zmierzyć stan połączenia sieciowego i przeanalizować prędkość sieci. Jeśli polecenie ping działa poprawnie, można ogólnie wyeliminować błąd w warstwie dostępu do sieci, karcie sieciowej, liniach wejściowych i wyjściowych modemu optycznego, kablach i routerach, zawężając w ten sposób zakres dochodzenia. Możesz używać ping w systemach Windows, Unix i Linux. Format aplikacji to Ping + spacja + adres IP, na przykład ping 8.8.8.8.

Jakie jest znaczenie informacji zwracanych przez Ping IP?

Bajty: wskazuje rozmiar wysyłanego pakietu.

Czas: czas odpowiedzi. Reprezentuje szybkość połączenia między komputerem a serwerem. Jest to czas potrzebny klientowi na przesłanie danych do serwera, a następnie zwrócenie ich klientowi. Czas jest podawany w milisekundach (ms). Im mniej czasu potrzeba, tym większa prędkość.

TTL: czas żyć. Wskazuje, jak długo rekordy DNS są przechowywane na serwerze DNS. Jest to wartość pakietu protokołu IP, która informuje router, kiedy pakiet musi zostać odrzucony. Możesz wstępnie określić typ docelowego systemu hosta na podstawie TTL zwracanego przez Ping. Zazwyczaj wartość TTL systemu Windows wynosi 100ms~130ms; TTL systemu UNIX/Linux wynosi 240ms~255ms.

ping IP

Wikipedia : Ping(pl)

Ping – polecenie używane w sieciach komputerowych TCP/IP (jak Internet) i służące do diagnozowania połączeń sieciowych. Pozwala na sprawdzenie, czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Umożliwia on zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji, zwanych lagami. Mike Muuss (1958–2000) wymyślił i napisał pierwszą implementację pingu w grudniu 1983 pod 4.2aBSD Unix. Razem z koniecznymi zmianami w jądrze systemu pojawiła się ona w 4.xBSD Unix.🔗 Ping ( pl )
🌐: بينج (أمر), Ping, Ping, Ping (it), Ping (Datenübertragung), Ping (networking utility), Ping, پینگ, Ping, Ping (logiciel), פינג, Ping (hálózati eszköz), Ping, Ping, Ping, , Ping (netwerk), Ping, Ping, Ping, Ping, พิง (โปรแกรมเครือข่าย), Ping, Ping, Ping, Ping,

📚 Komentarz

Języki