Wyszukiwanie serwera nazw od Serwer (172.16.5.201) for IP 253.102.157.193. Serwer nazw jest aplikacją komputerową, która implementuje usługę sieciową do udzielania odpowiedzi na zapytania względem usługi katalogowej.

📱 Wkład

Serwer nazw to aplikacja komputerowa, która implementuje usługę sieciową do udzielania odpowiedzi na zapytania skierowane do usługi katalogowej. Przekłada identyfikator tekstowy, często zrozumiały dla człowieka, na wewnętrzny, często numeryczny element identyfikacji lub adresowania systemu. Ta usługa jest wykonywana przez serwer w odpowiedzi na żądanie protokołu usługi.
Przykładem serwera nazw jest składnik serwera systemu nazw domen (DNS), jednej z dwóch głównych przestrzeni nazw w Internecie. Najważniejszą funkcją serwerów DNS jest tłumaczenie (rozwiązywanie) nazw domenowych i nazw hostów, które zapadają w pamięć człowieka, na odpowiadające im numeryczne adresy protokołu internetowego (IP), drugą główną przestrzeń nazw w Internecie, która jest używana do identyfikacji i lokalizacji systemów komputerowych oraz zasoby w Internecie.Name Server 

Wikipedia : Name server(en)

A name server refers to the server component of the Domain Name System (DNS), one of the two principal namespaces of the Internet. The most important function of DNS servers is the translation (resolution) of human-memorable domain names (example.com) and hostnames into the corresponding numeric Internet Protocol (IP) addresses (93.184.216.34), the second principal name space of the Internet which is used to identify and locate computer systems and resources on the Internet.

Although it is typically used in reference to DNS, the term name server may also be used for any computer application that implements a network service for providing responses to queries against a directory service which translates an often humanly meaningful, text-based identifier to a system-internal, often numeric identification or addressing component. This service is performed by the server in response to a service protocol request.

Domain Name Server

The Internet maintains two principal namespaces: the domain name hierarchy and the IP address system. The Domain Name System maintains the domain namespace and provides translation services

...🔗 Name server ( en )
🌐: خادم الأسماء, Ad serveri, Domain Name System#Nameserver, Servidor de nombres, Nimeserver, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, Máy chủ tên miền, 名称服务器,

Języki