Wyszukiwanie serwera nazw

Wyszukiwanie serwera nazw od Serwer (172.16.5.201) for IP 3.215.16.238. Serwer nazw jest aplikacją komputerową, która implementuje usługę sieciową do udzielania odpowiedzi na zapytania względem usługi katalogowej.

📱 Wkład

Co to jest serwer nazw?

Serwer nazw to aplikacja komputerowa, która implementuje usługę sieciową zapewniającą odpowiedzi na zapytania dotyczące usługi katalogowej. Tłumaczy on często zrozumiały dla człowieka identyfikator tekstowy na wewnętrzny systemowy, często numeryczny element identyfikujący lub adresujący. Ta usługa jest wykonywana przez serwer w odpowiedzi na żądanie protokołu usługi.

Serwer DNS (Domain Name System) jest najbardziej znanym serwerem nazw. Najważniejszą funkcją serwerów DNS jest tłumaczenie (rozpoznawanie) nazw domen i nazw hostów, które można zapamiętać przez człowieka, na odpowiednie numeryczne adresy protokołu internetowego (IP), które są używane do identyfikowania i lokalizowania systemów i zasobów komputerowych w Internecie.

Co robi wyszukiwanie serwera nazw?

Serwer nazw jest podstawową częścią systemu nazw domen, który zawiera ogromne informacje, takie jak nazwa domeny i adres IP. Wykorzystuje rekordy DNS do przekształcania znanych nazw domen na numeryczne adresy IP, dzięki czemu użytkownicy muszą tylko wprowadzić adres URL, a serwer nazw poinformuje przeglądarkę, gdzie znajduje się witryna i załaduje żądaną stronę bez skomplikowanych adresów IP.

Jak wysłać zapytanie do serwera nazw witryny?

Otwórz wiersz polecenia, odwiedzając pasek wyszukiwania i wpisując „cmd”. Pojawi się czarne okno, w którym należy wpisać „adres IP nslookup”. Sprawdź wyniki, aby uzyskać serwer i adres.

Name Server

Wikipedia : Name server(en)

A name server refers to the server component of the Domain Name System (DNS), one of the two principal namespaces of the Internet. The most important function of DNS servers is the translation (resolution) of human-memorable domain names (example.com) and hostnames into the corresponding numeric Internet Protocol (IP) addresses (93.184.216.34), the second principal name space of the Internet which is used to identify and locate computer systems and resources on the Internet.

Although it is typically used in reference to DNS, the term name server may also be used for any computer application that implements a network service for providing responses to queries against a directory service which translates an often humanly meaningful, text-based identifier to a system-internal, often numeric identification or addressing component. This service is performed by the server in response to a service protocol request.

Domain Name Server

The Internet maintains two principal namespaces: the domain name hierarchy and the IP address system. The Domain Name System maintains the domain namespace and provides translation services

...🔗 Name server ( en )
🌐: خادم الأسماء, Domain Name System#Nameserver, Servidor de nombres, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, Máy chủ tên miền, 名称服务器,

📚 Komentarz

Języki